MAJĄTEK SPÓŁKI

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.038.000,00 zł (dwanaście milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 24076 (dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt sześć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
  2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Tworóg.
  3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem niepieniężnym przez Wspólnika Gminę Tworóg, a przedmiot wkładu stanowią grunty i budowle o łącznej wartości 12.038.000,00 zł (dwanaście milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych).
    Za wniesiony opisany wyżej wkład niepieniężny Wspólnik - Gmina Tworóg objęła w zamian
    24076 (dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 500,00zł (pięćset złotych) każdy.


Wykaz posiadanych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. (432kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Chmiel (17 sierpnia 2009)
Opublikował: Sebastian Dziechciarczyk (17 sierpnia 2009, 13:59:18)

Ostatnia zmiana: Sebastian Dziechciarczyk (12 maja 2023, 13:18:53)
Zmieniono: Aktualizacja majątku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7167