Informacje nieudostępnione

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca będzie powiadomiony w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Wydrukowany i  wypełniony wniosek prosimy przekazać na adres:
Zakład Usług Komunalnych - Tworóg sp. z o.o.
42-690 Tworóg
ul. Zamkowa 16

lub drogą elektroniczną na: biuro@zuktworog.pl

-----------------------------------------
DO POBRANIA:
Wniosek o udostępnienie informacji (208kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sebastian Dziechciarczyk (7 grudnia 2016)
Opublikował: Sebastian Dziechciarczyk (7 grudnia 2016, 22:09:47)

Ostatnia zmiana: Sebastian Dziechciarczyk (24 sierpnia 2021, 13:18:10)
Zmieniono: Zmiana adresu e-mail

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1631